Algemene Voorwaarden

ALGEMENE OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WHITE STAR B.V.

Lees deze omschrijving en voorwaarden  voor de verkoop en het gebruik van de website White Star B.V. aandachtig. Dit document omvat belangrijke informatie betreffende rechten en plichten van de gebruiker.

A)                 OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR VERKOOP

Deze omschrijving en voorwaarden (“Omschrijving en voorwaarden voor verkoop”) gelden voor de aankoop van producten van White Star B.V. die op de website worden aangeboden (“Producten”).

De producten op de website worden verkocht door White Star B.V. (“Verkoper”).

De verkoper mag deze omschrijving en voorwaarden voor verkoop op enig moment zonder waarschuwing wijzigen.

Op het moment dat een bestelling via de website wordt verzonden moet de gebruiker de omschrijving en voorwaarden accepteren die golden op het moment van bestelling.

1)                  BESTELLING VOOR AANKOOP

De website kan gebruikt worden voor directe bestelling via Internet binnen Nederland.

Het aanbod van producten en prijzen gelden volgens beschikbaarheid. Indien een product niet beschikbaar is voor een bestelling, wordt meteen een aantekening verstuurd zodat het mogelijk is een ander product te bestellen van de website of de bestelling te annuleren. In geval van annulering wordt de betaling terug gestuurd.

Voor de verzending van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling met de details van de gekozen artikelen, de hoeveelheid en de prijzen. Lees deze aandachtig voordat u de bestelling bevestigt.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de producten niet beschikbaar zijn in de opslag.

De verkoper behoudt het recht de producten die op de website worden aangeboden op enig moment te wijzigen.

2)                  BEVESTIGING VAN DE BESTELLING – BINDENDE OVEREENKOMST

Alle bestellingen zijn bindend op het moment dat de verkoper die schriftelijk heeft bevestigd via e-mail.

De bevestiging van de bestelling door de verkoper en deze omschrijving en voorwaarden voor verkoop worden gezien als definitieve bevestiging tussen verkoper en klant betreffende de punten in deze omschrijving en voorwaarden voor verkoop.

De bestelling kan niet worden aangepast of geannuleerd behoudens gevallen als hierin beschreven of binnen de geldende normen.

De gegevens die op de website worden bewaard vormen het bewijs van de transactie tussen verkoper en klant.

In geval van onenigheid tussen verkoper en een van zijn klanten betreffende een transactie via de website zullen de gegevens die bewaard zijn op de website gelden als bewijs van de transactie en de inhoud daarvan.

3)                  PRIJZEN EN BNETALINGSWIJZE

De prijzen van de producten zijn in EURO €, exclusief verzendkosten.

De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten op enig moment aan te passen zonder waarschuwing vooraf aan de klanten, aan wie de prijzen worden berekend die op de website zichtbaar waren op het moment dat de bestelling werd bevestigd, mits de bestelde producten op dat moment beschikbaar waren.

De klant wordt verzocht de betaling voor de bestelling via de website te voldoen op het moment van verzending of ontvangst daarvan. Alle bestellingen worden betaald in EURO €.

Betalingen worden alleen geaccepteerd via:

Creditcard / betaling volgens enig systeem, mits geaccepteerd door het Monetair Web Systeem.

4)                  VERZENDING EN LEVERING

De producten worden verzonden naar het adres dat op de bestelling wordt aangegeven. Als het adres wordt veranderd is het bedrijf niet verantwoordelijk indien de bestelling niet op het juiste adres wordt afgeleverd.

Levering van de goederen binnen Nederland is gratis bij een bedrag van € 100,00 of hoger. Bij een lager bedrag zal de klant betalen voor de levering van artikelen die via de website zijn besteld  (€ 10,00).

De leveringsdata zijn indicatief. Eventuele gemiste of vertraagde leveringen moeten onmiddellijk worden aangegeven bij de klantenservice. Om eventuele klachten te accepteren moeten die binnen uiterlijke 30 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling worden doorgegeven

DE VERKOPER KAN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, PER ONGELUK OF ANDERSZINS TEN GEVOLGE VAN ONVOLLEDIGE INVULLING OF VERTRAGING OF FOUTEN IN DE BESTELLING OF VOOR VERTRAAGDE LEVERING. INDIEN DE BESTELLING NIET IS GELEVERD DOOR DUIDELIJKE FOUT VAN DE VERKOPER HEEFT DE KLANT HET RECHT TE KIEZEN OFWEL VOOR LEVERING VAN HETZELFDE PRODUCT OFWEL TERUGBETALING VAN HET AANKOOPBEDRAG.

Het is noodzakelijk te controleren dat de verzending correct is op het moment van levering. In geval van verschillen in de bestelling die geleverd is moet de aard van het mogelijke verschil (bijv. open verpakking, beschadigd product enz) waar mogelijk met de hand worden genoteerd op de pakbon, met handtekening.

5)                  VOORWAARDEN VOOR RETOURNEREN

Bewaar alle oorspronkelijke verpakkingsmaterialen en documenten voor geval de producten moeten worden geretourneerd. Artikelen zonder verpakking worden niet geaccepteerd.

Op het moment van levering is het noodzakelijk te controleren of de zending correct is. In geval van een verschil in de levering na ontvangst moet worden aangegeven wat de aard is van het verschil (bijv. open verpakking, beschadigd product enz.) waar mogelijk met de hand worden genoteerd op de pakbon, met handtekening.

Indien het product niet voldoet aan de bestelling en de klant niet tevreden is kan het product worden geretourneerd en mag hij verzoeken om vervanging of restitutie conform de volgende omschrijving en voorwaarden.

 

RESTITUTIE

De klant heeft het recht een via de website besteld product te retourneren binnen twintig (20) kalenderdagen na levering.

Bedoelde artikelen mogen niet gebruikt zijn, integer en in de originele verpakking en worden verzonden aan:

White Star B.V.

Nieuw Zeelandweg 8 Z

1045 AL  Amsterdam

Retourzendingen worden NIET geaccepteerd en restitutie of vervanging is NIET mogelijk als de producten geopend zijn, versleten of zonder originele verpakking.

Artikelen die worden geretourneerd moeten aan het bedrijf worden verzonden in kartonnen dozen (NIET in een envelop). Eventuele afwijking van deze regel verlaagt het restitutie bedrag met 30%.

De verkoper mag zelf bepalen of het geretourneerde product in originele staat is.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies, foutieve adressering of verlate levering van geretourneerde producten.

REMBOURS

Indien wordt verzocht om terugbetaling zal alles in het werk worden gesteld om die binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de producten uit te voeren. In dat geval wordt volledige restitutie gegarandeerd van het oorspronkelijke aankoopbedrag, met uitzondering van de verzendkosten.

Op alle aankopen via creditcard met een remboursbedrag van € 200,00 of meer wordt een commissie van 10% berekend om de transactiekosten te dekken.

Waar de klant een autorisatie nummer ontvangt onder valse voorwaarden, behoudt het bedrijf zich het recht voor die rembours niet uit te voeren.

VERVANGING

Producten die IN DE ORIGINELE VERPAKKING worden geretourneerd kunnen worden vervangen door producten met een gelijke of hogere waarde binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de goederen. Producten die versleten of beschadigd zijn worden niet vervangen.

GEWEIGERDE LEVERING

Aankopen die geweigerd bij levering worden terug betaald, na aftrek van de verzendkosten en een herziening van de voorraad gelijk aan 10%.

VERZOEK OM RESTITUTIE

Indien de bestelling in aanmerking komt voor vervanging of restitutie, stuur dan een e-mail aan de administratie. Vermeld de volgende gegevens: naam van de klant, nummer van de bestelling, code van het product dat vervangen moet worden, motief voor vervanging, aard van de gewenste actie.

6)                  AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID

DE VERKOPER WORDT NIET VERANTWOORDELIJK GEACHT VOOR SPECIALE, INDIRECTE, TOEVALLIGE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN FOUTEN OF HOUDBAARHEID VAN HET PRODUCT, OVERTREDING VAN ENIGE GARANTIE, AL OF NIET NADRUKKELIJK, ONWETTIG GEDRAG (WAARONDER SLORDIGHEID), VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET PRODUCT ZELF, OOK INDIEN DE VERKOPER OP DE HOOGTE WAS VAN MOGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN SOMMIGE JURISDICTIES EEN UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TOEVALLIGE OF GEVOLG SCHADE VERBIEDEN, IS HET MOGELIJK DAT DEZE CLAUSULE NIET GELDT VOOR DE SPECIFIEKE KLANT.

Ondanks enig andere voorwaarde in deze overeenkomst, kan de strikte of anderszins verantwoordelijkheid van de verkoper met betrekking tot het product, per contract, garantie, onwettig gedrag (waaronder onzorgvuldigheid),   nooit hoger zijn dan het bedrag dat de klant heeft betaald voor het betreffende product.

7)                  OVERMACHT

De Verkoper zal niet verantwoordelijk worden geacht voor eventuele schaden door vertraging van de levering van producten of het niet melden daarvan indien de vertraging door overmacht is veroorzaakt, acties van de klant, acties door de overheid of burgerlijke of militaire autoriteiten, oorlog, revolutie, georganiseerde arbeidsconflicten, ontbreken van grondstoffen en andere oorzaken waar het bedrijf geen controle op heeft. De aangegeven leveringsdatum zal worden uitgesteld voor een periode gelijk aan de tijd die verloren is door de vertraging als bedoeld in dit artikel.

B)                  OMSCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

De website wordt beheerd door de verkoper.

Het gebruik van de website wordt geregeld via deze omschrijving en voorwaarden (“Omschrijving en voorwaarden voor het gebruik”). Door gebruik te maken van de website aanvaardt de klant de voorwaarden en gebruiksaanwijzingen van de normen op privacy, als hieronder verduidelijkt.

De verkoper kan deze omschrijving en voorwaarden en de privacy regels zonder waarschuwing veranderen op enig moment.

8)                  ZEKERHEID EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De privacy normen voor deze website (“sectie “Privacy normen voor de website”) regelen het gebruik van persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te gebruiken voor deze website. De verkoper heeft het recht de privacy normen aan te passen op enig moment volgens de regels op privacy. De website is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen.

9)                  INTELLECTUEEL EIGENDOM

De website, inclusief eventuele informatie en inhoud, zijn exclusief eigendom van de verkoper. Elke totale of gedeeltelijke vermenigvuldiging op enigerlei wijze (met uitzondering van wat nadrukkelijk is toegestaan) alsook enige distributie, publicatie, verzending, aanpassing of verkoop van informatie en inhoud van de website moet als expliciet verboden worden beschouwd.

Het handelsmerk White Star en andere merken en logo’s al of niet geregistreerd,  die getoond worden op de website als ook de domeinnaam ………………….. zijn en blijven eigendom van de verkoper. Het eventuele gebruik van deze handelsmerken voor enig doel zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de verkoper is verboden.

Het is niet mogelijk een copyright, handelsmerk of andere inhoud van de website te verwijderen of aan te passen. Het is mogelijk toegang te krijgen tot de website op de computer of andere apparaten en het is mogelijk een kopie te maken van een enkele pagina op deze site voor prive’ gebruik, persoonlijk en niet commercieel, mits op elk van deze webpagina’s alle copyrights en andere voorwaarden die de inhoud van de website regelen vermeld staan.

10)               EXTERNE VERBINDINGEN

De website kan verbindingen bevatten naar de sites van derden die niet direct worden gebruikt of worden gecontroleerd door de verkoper. Deze links worden gebruikt als aanvulling en mogen niet worden beschouwd als expliciete of impliciete afspraken op deze websites van derden of producten en diensten die die sites aanbieden. De gebruiker erkent en komt overeen dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de informatie, inhoud, producten, diensten, reclame, codes of andere materialen die al of niet kunnen worden geleverd via deze websites van derden. Het is alleen mogelijk een link te verbinden aan de website indien de verkoper daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

11)               BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden ten opzichte van gebruikers of andere derden voor eventuele directe, toevallige, speciale of gevolgen, inclusief beperkingen, verlies van producten of andere abstracte verliezen die voortkomen uit of samenhangen met het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de website, ook waar het bedrijf informatie heeft verstrekt over de kans op dergelijke schade.

12)               UITSLUITING VAN GARANTIE

De verkoper garanderen niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijk materiaal of dat de inhoud van de website correct, compleet en up-to-date is. ER IS GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE DIENSTEN, INHOUD, GEBODEN FUNCTIES OF MATERIALEN DIE OP DE SITE STAAN, PUNCTUEEL, ZEKER, CONSTANT6 OF FOUTLOOS ZIJN OF DAT DIE DEFECTEN KUNNEN WORDEN GECORRIGEERD. De website en de inhoud worden geleverd zoals ze zijn en beschikbaar zijn. De verkoper kan geen garantie bieden op enigerlei wijze, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website.

13)               GELDENDE REGELS, BEVOEGD FORUM

Deze overeenkomst, inclusief de “omschrijving en voorwaarden voor verkoop” en de “omschrijving en gebruiksvoorwaarden van de website” vallen onder de Nederlandse wetgeving, met betrekking tot eventuele conflicten of legale acties. De gebruiker erkent en komt overeen dat Nederland de plaats is voor eventuele discussie en dat de rechtbank van Amsterdam de jurisdictie heeft over deze overeenkomst en de gebruiker.